I PPC Norges Cup skal det skytes i 4 grener. P1500, R1500, PPC600 og PPC480. Alle PPC600 og PPC480 våpengrupper blir slått sammen til to klasser, hhv “PPC600″ og “PPC480″ .

Hvis man skyter flere enn en 48 eller flere enn en 60 match er det den første matchen man skyter i hver kategori den cuprunden som teller.

Det er ambisjoner om at det skal arrangeres PPC Norges Cup i flere klubber over hele landet, og det skal kåres vinnere ut fra en nasjonal resultatliste som skal administreres fra et PPC Norges Cup sekreteriat. Siste stevne i PPC Norges Cup’en blir NM, og premieutdeling blir da på NM

© 2016 PPC 1500 Norge. All Rights Reserved. Designed By Granum