NORGESCUP-PPC1500  

 

 

 

STATUTTER NORGESCUP PPC1500(last ned)

Intensjonen med NorgesCup-PPC1500 (NC-PPC) er å øke aktiviteten for PPC-skyting i Norge. Det skal også gi konkurranseskyttere stevneerfaringer for å kunne prestere på topp nivå i internasjonale mesterskap som VM og EM og andre åpne internasjonale mesterskap.

 

ADMINISTRASJON

PPC-rådet er ansvarlig for å administrere NC-PPC som omfatter blant annet:

-          Regler for NC-PPC

-          Godkjenne stevner

-          Innkreve stevneavgift

-          Mottak og kontroll/godkjenne resultater

-          Publisere resultater og sammenlagt resultat i NC-PPC

-          Premier og utdeling under NM PPC1500

 

PERIODE

NC-PPC skytes i perioden 01.07 til og med medio juni året etter, hvor NM inngår og avslutter NC-PPC hvert år. For NC-PPC 2016/2017 skytes den fra 01.10.2016 frem til og med NM PPC 2017.

 

ØVELSER

NC-PPC skytes i fire øvelser:

 

Pistol 1500

-          Øvelsen skytes som en 150-skudds øvelse iht. WA-regler 7.7 - 150 skudds match.

-          Våpen: Revolver eller pistol iht. WA-regler 3.2 / pistol iht. pistolregler for Militærfelt pkt. 8.25.

 

Revolver 1500

-          Øvelsen skytes som en 150-skudds øvelse iht. WA-regler 7.7 - 150 skudds match.

-          Våpen: Revolver iht. WA-regler 3.1/ revolver iht. pistolregler for Revolverfelt pkt. 8.25.

 

 

600

-          Øvelsen skytes som en 60-skudds match iht. WA-regler 7.8 - 60 skudds match.

-          Våpen: Revolver eller pistol iht. WA-regler 3.1-3.9 / pistol eller revolver iht. pistolregler for Revolver- og Militærfelt pkt. 8.25.

 

480

-          Øvelsen skytes som en 48-skudds øvelse iht. WA-regler 7.8 - 48 skudds match.

-          Våpen: Revolver eller pistol iht. WA-regler 3.6-3.9 / pistol eller revolver iht. pistolregler for spesialpistol* (9mm-.45/ kal. .355 - kal. 0.455”) og spesialrevolver* (.38-.45/kal. .38 - kal. 0.455”).

*Det gjelder andre krav til kaliber enn det som følger av Pistolregler pkt. 8.25.7.1.5/8.25.1.6

 

KLASSER

Det skytes i følgende klasser:

 

High Master       1476 – 1500

Master                 1440 – 1475

Expert                  1379 – 1439

Sharpshooter    1290 – 1378

Marksman                  0 – 1289

 

STEVNER

Oversikt over stevner som inngår i NC-PPC publiseres på: www.ppc1500.no

 

Et stevne i NC-PPC kan omfatte en, to, tre eller alle fire øvelsene (150 – 600 – 480).

 

Stevne som skal inngå i NC-PPC må være rapportert inn til PPC-rådet fra den enkelte klubb i god tid før stevnet (normalt 14 dager). Stevnet skal også være publisert på terminlisten til NSF som approbert stevne senest 14 dager før stevnedato. PPC-rådet forbeholder seg retten til å stryke stevner fra NC-PPC som ikke er rapport eller publisert innen fristene.

 

Stevner skal rapporteres inn til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STEVNEAVGIFT

Det skal innbetales en stevneavgift pr. resultat som skal brukes til administrering/WEB-side og premiering:

 

-          1500      kr. 25,-

-          600        kr. 20,-

-          480        kr. 20,-

 

Stevneavgift betales til kontonr.: 1208 61 46132 og merkes med NC-PPC nr. X

 

Stevneavgiften skal betales samtidig med innsending av resultater senest 14 dager etter stevnedato.

Resultater blir ikke publisert før stevneavgiften er betalt. PPC-rådet forbeholder seg retten til å stryke stevner fra NC-PPC hvor det ikke er betalt stevneavgift innen fristen, uten nærmere varsel.

 

RESULTATER

De tre beste resultateten sammenlagt i den enkelte øvelse inngår i NC-PPC. Det kreves minimum tre resultater for å få premie i den enkelte øvelse.

 

I de tilfeller en skytter har flere starter i en av de fire øvelsene i et NC-PPC stevne, skal den første starten være tellende og sendes inn.

 

Resultater skal sendes inn til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Resultater skal føres i Excel som angitt i oppsett «Mal resultat NC-PPC» og skal godkjennes av PPC-rådet før de publiseres som en del av NC-PPC.

 

Resultater vil bli publisert fortløpende på: www.ppc1500.no

 

 

PREMIERING

 

-          Sammenlagt premiering 1-2-3 (diplom og plaketter) i hver øvelse uavhengig av klasser.

-          Klassepremiering 1-2-3 (plaketter) i klassene* (High Master, Master Expert, Sharpshooter, Marksman) i hver øvelse.

-          I øvelsene 600 og 480 hvor skytteren er i forskjellig klasser for Pistol og Revolver, skal skytteren klassifiseres i den klassen hvor det skutt to tellende resultater i Pistol eller Revolver.

 

*den klassen skytteren er registrert i under NM i PPC1500 iht. WA1500.

© 2016 PPC 1500 Norge. All Rights Reserved. Designed By Granum