NORGESCUP-PPC1500  

 

 

 

 

 

 

NORGESCUP-PPC1500 for 2017/2018 (last ned)

 

 

STATUTTER NORGESCUP PPC1500 (2017-2018) Intensjonen med NorgesCup-PPC1500 (NC-PPC) er å øke aktiviteten for PPC-skyting og samtidig gi konkurranseskyttere stevneerfaringer for å kunne prestere på topp nivå i internasjonale åpne mesterskap som EM og VM. 

 

ADMINISTRASJON PPC-rådet er ansvarlig for å administrere NC-PPC som omfatter blant annet: - Regler for NC-PPC - Godkjenne stevner  - Innkreve startkontingent - Mottak og kontroll/godkjenne resultater - Publisere resultater og sammenlagt resultat i NC-PPC  - Premier og utdeling under NM PPC1500 

 

PERIODE NC-PPC skytes fra 19.06.2017-30.06.2017. NM i PPC1500 i juni 2018 inngår i NC-PPC og er siste tellende stevne i cupen. 

 

ØVELSER NC-PPC skytes i fire øvelser: 

 

Pistol 1500  - Øvelsen skytes som en 150-skudds øvelse iht. WA-regler 7.7 - 150 skudds match. - Våpen: Revolver eller pistol iht. WA-regler 3.2 / pistol iht. pistolregler for Militærfelt pkt. 8.25. 

 

Revolver 1500  - Øvelsen skytes som en 150-skudds øvelse iht. WA-regler 7.7 - 150 skudds match. - Våpen: Revolver iht. WA-regler 3.1/ revolver iht. pistolregler for Revolverfelt pkt. 8.25. 

 

 

600  - Øvelsen skytes som en 60-skudds match iht. WA-regler 7.8 - 60 skudds match. - Våpen: Revolver eller pistol iht. WA-regler 3.1-3.9 / pistol eller revolver iht. pistolregler for Revolver- og Militærfelt pkt. 8.25. 

 

480  - Øvelsen skytes som en 48-skudds øvelse iht. WA-regler 7.8 - 48 skudds match. - Våpen: Revolver eller pistol iht. WA-regler 3.6-3.9 / pistol eller revolver iht. pistolregler for spesialpistol* (9mm-.45/ kal. .355 - kal. 0.455”) og spesialrevolver* (.38-.45/kal. .38 - kal. 0.455”). 

 

*Det gjelder andre krav til kaliber enn det som følger av Pistolregler pkt. 8.25.7.1.5/8.25.1.6 

 

KLASSER Det skytes i følgende klasser: 

 

High Master 1476 – 1500 Master  1440 – 1475 Expert  1379 – 1439 Sharpshooter 1290 – 1378 Marksman         0 – 1289 

 

 

STEVNER Oversikt over stevner som inngår i NC-PPC skal publiseres på: www.ppc1500.no 

 

Et stevne i NC-PPC kan omfatte en, to eller alle tre øvelsene (150 – 600 – 480).  

 

For P1500 og R1500 kan det bare skytes en tellende start pr. stevne. 

 

For 600 og 480 øvelsene kan det skytes inntil tre tellende starter i et stevne, når skytteren skyter med forskjellige våpen iht. WA-regler 3.1-3-9.  

 

- 600 øvelsen: Open, Standard Pistol 5 tom. og Standard Revolver 6 tom. (SR6) - 480 øvelsen: Standard Revolver 4 tom. (SR4), Standard Revolver 2.75 tom. (SR2.75) og Standard Pistol Faste Sikter (SSA).  - SR4 SR 2.75 er tillatt å skyte i R1500, 600 (Open og SR6.) - SSA er tillatt å skyte i P1500 og 600 (Standard Pistol 5 tom.) 

 

Stevne som skal inngå i NC-PPC må være rapportert inn til PPC-rådet fra den enkelte klubb minimum 14 dager før stevnedato. Stevnet skal også være publisert på terminlisten til NSF som approbert stevne senest 7 dager før stevnedato. PPC-rådet forbeholder seg retten til å stryke stevner fra NCPPC som ikke er rapport eller publisert innen fristene. 

 

Stevner skal rapporteres inn til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

STEVNEAVGIFT Det skal innbetales en stevneavgift pr. resultat som skal brukes til administrering/WEB-side og premiering: 

 - 1500 kr. 25,- - 600 kr. 20,- - 480 kr. 20,- 

 

Stevneavgift betales til kontonr.: 1210 48 20059 

 

Stevneavgiften skal betales samtidig med innsending av resultater senest 14 dager etter stevnedato. Resultater blir ikke publisert før stevneavgiften er betalt. PPC-rådet forbeholder seg retten til å stryke stevner fra NC-PPC hvor det ikke er betalt stevneavgift innen fristen uten nærmere varsel.  

 

RESULTATER De tre beste resultateten sammenlagt i den enkelte øvelse inngår i NC-PPC. Det kreves minimum tre resultater for å få premie i den enkelte øvelse. 

 

Resultater skal sendes inn til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Resultater skal føres i Excel som angitt i oppsett «Mal resultat NC-PPC» og skal godkjennes av PPCrådet før de publiseres som en del av NC-PPC.  

 

NB både WA-id og NSF-id skal være med til den enkelte skytter. 

 

Resultater vil bli publisert fortløpende på: www.ppc1500.no 

 

 

 

PREMIERING 

 - Sammenlagt premiering 1-2-3 (diplom og plaketter) i hver øvelse uavhengig av klasser.  - Klassepremiering 1-2-3 (plaketter) i klassene* (High Master, Master Expert, Sharpshooter, Marksman) i hver øvelse. 

 

*den klassen skytteren er registrert i under NM i PPC1500 iht. WA1500

© 2016 PPC 1500 Norge. All Rights Reserved. Designed By Granum