PPC skyting oppstod i USA i 1957/58 som en konkurranseform tilpasset politiopplæring. Den var lenge en konkurranseform forbeholdt politi og militært tjenestepersonell, men ble etterhvert oppdaget og adoptert av den sivile skytterverden utenfor USA. PPC forkortelsen har hatt forskjellig betydning opp igjennom årene fra Practical Police Course, Practical Pistol Course og Practical Pistol Combat, men er i den sivile versjonen gitt betydningen Precision Pistol Competition som henspiller til hva denne skyteformen dreier seg om – presisjonsskyting med håndvåpen. PPC i sin nåværende form har stor utbredelse og har mange utøvere rundt omkring i verden. Sverige, Tyskland, Australia og Canada har til nå vært dominerende utenfor USA. World Assosiation 1500, (http://www.wa1500.org) er den International organisasjon som “eier” konseptet PPC1500 for den sivile skytterverden og som registrerer godkjente PPC skyttere og utsteder WA ID (identifikasjonsnummer) for skyttere utenfor USA. Det er rundt 6000 PPC skyttere i verden med registrert WA id/nummer og over 200 i Norge. Dette WA ID nummeret gir deg som PPC skytter anledning til å delta på alle PPC stevner rundt omkring i verden. Alle åpne “registrerte” (approbert av en WA instans – i Norge er det NSF) PPC stevner rapporterer sine resultater fortløpende til WA1500, og de er ansvarlig for å føre klasselister og noterer internasjonal og nasjonal og total / klasse ranking i forhold til oppnådd resulter

© 2016 PPC 1500 Norge. All Rights Reserved. Designed By Granum